Container parts
Menu
Tin tức

Archive by Category

Danh sách các cảng biển lớn trên thế giới

Cảng biển tại Albania  Durres, Albania (ALDRZ) Cảng biển tại Algeria Alger (ALGIERS),Algeria (DZALG) Annaba (EXBone), Algeria (DZAAE) Bejaia (EXBougie), Algeria (DZBJA) Ghazaouet, Algeria (DZGHA) Mostaganem, Algeria (DZMOS) Oran, Algeria (DZORN) Skikda, Algeria (DZSKI) American Samoa Pago Pago, American Samoa (ASPPG) Container[...]

read more

Giao nhận hàng hóa Container đường biển

Giao nhận hàng hóa Container đường biển Giao nhận hàng hóa đường biển bằng Container có nhiều điểm khác biệt so với giao nhận hàng hóa truyền thống, xuất phát từ sự khác biệt về phương pháp gửi hàng. Theo[...]

read more

Lực tác động lên Container khi chứa hàng

Có một số loại lực tác động cần quan tâm trong quá trình xếp hàng. * Lực cơ học Có hai loại lực cơ học tác động lên hàng hóa trong quá trình vận chuyển xếp dỡ – Thế năng:[...]

read more

Thanh toán và vận chuyển

  Đóng gói:  33 tấn cho 1 pallet, 8 pallet cho 1 container 20′ theo tiêu chuẩn xuất khẩu Thời gian giao hàng: 10 ngày sau kể từ khi nhận chuyển khoản hoặc mở bảo lãnh L/C   CÔNG TY[...]

read more

Kích thước tiêu chuẩn ISO của Container

Trước đây việc vận chuyển hàng hóa rất đa dạng trong khâu đóng gói như: đai, thùng gỗ, pallet. Kể từ khí Malcolm McLean chuẩn hóa việc đóng gói vận chuyển hàng hóa bằng thùng chứa kim loại gọi là[...]

read more

Pre-made Skins

Here you can see the pre-made skins for Vertikal. Vertikal is a true high quality and clean multi-purpose theme which will fit for any business and websites.

Please take a look at these demos. We believe Vertikal will suit for you and you will love it as much as we do...