Container parts
Menu
Default Banner Title

Default Sub-Title Banner

Giao nhận hàng hóa Container đường biển

By In Tin tức On Tháng Bảy 15, 2016


Giao nhận hàng hóa Container đường biển

Giao nhận hàng hóa đường biển bằng Container có nhiều điểm khác biệt so với giao nhận hàng hóa truyền thống, xuất phát từ sự khác biệt về phương pháp gửi hàng. Theo đó, có các quy trình giao nhận sau:

  1. Đối với hàng xuất khẩu
  2. Hàng gửi nguyên Container (FCL – Full Container Load): FCL là xếp hàng nguyên Container, người gửi hàng và người nhận hàng chịu trách nhiệm đóng hàng vào và dỡ hàng ra khỏi Container. Khi người gửi hàng có khối lượng hàng đồng nhất đủ chứa một hoặc nhiều Container, người ta sẽ thuê một hoặc nhiều Container để gửi hàng.

- Chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy thác (sau đây gọi là chủ hàng) điền vào Booking Note và đưa cho đại diện hãng tàu hoặc đại lý tàu biển để xin ký cựng với bản danh mục hàng xuất khẩu (Cargo List).

- Sau khi ký Booking Note, hãng tàu sẽ cấp lệnh giao vỏ Container để chủ hàng mượn và giao Packing List và Seal.

- Chủ hàng vận chuyển Container rỗng về kho hoặc nơi chứa hàng của mình để đóng hàng.

- Làm thủ tục hải quan.

- Tiến hành kiểm nghiệm, kiểm dịch, giám định và giám sát việc đóng hàng vào Container.

- Hải quan niệm phong kẹp chì vào Container.

- Chủ hàng điều chỉnh lại Packing List và Cargo List, nếu cần.

- Chủ hàng vận chuyển và giao Container cho tàu tại CY (Container Yard) quy định hoặc hải quan cảng, trước khi hết thời gian quy định (Closing Time) của từng chuyến tàu (thường là 8 tiếng trước khi bắt đầu xếp hàng) và lấy Mate/s Receipt.

- Khi Container đó xếp lên tàu thì mang Mate/s Receipt để đổi lấy vận đơn.

Lưu ý:

Việc đóng hàng vào Container cũng có thể tiến hành tại trạm đóng hàng hoặc tại bãi Container của người chuyên chở. Khi đó, chủ hàng phải vận chuyển hàng hóa của mình ra bởi Container và đóng hàng vào Container.

Hàng gửi lẻ (LCL – Less Container Load): LCL là những lô hàng đóng chung trong một Container mà người gom hàng (người chuyên chở hoặc người giao nhận) phải chịu trách nhiệm đóng và dỡ hàng vào – ra Container.

- Chủ hàng gửi Booking Note cho hãng tàu hoặc đại lý của hãng tàu, cung cấp cho họ những thông tin cần thiết về hàng xuất khẩu. Sau khi Booking Note được chấp nhận, chủ hàng sẽ thoả thuận với hãng tàu về ngày, giờ, địa điểm giao nhận hàng.

- Chủ hàng vận chuyển hàng hóa từ nơi chứa hàng của mình trong nội địa đến giao cho người giao hàng tại trạm đóng Container (CFS – Container Freight Station) của người gom hàng và chịu chi phí này.

- Làm thủ tục hải quan.

- Kiểm tra, kiểm hóa, giám định và giám sát việc đóng hàng vào Container của người chuyên chở hoặc người gom hàng.

- Hải quan niêm phong, kẹp chỡ Container.

- Chủ hàng chuyển cho người gom hàng những chứng từ cần thiết liên quan đến hàng hóa, vận tải và quy chế thủ tục xuất khẩu.

- Chủ hàng nhận vận đơn gom hàng (House Bill of Lading) từ người gom hàng và trả cước hàng lẻ.

- Người chuyên chở xếp Container lên tàu và vận chuyển đến nơi đến.

Ván ép Container


About the Author

admin

Leave a comment

Pre-made Skins

Here you can see the pre-made skins for Vertikal. Vertikal is a true high quality and clean multi-purpose theme which will fit for any business and websites.

Please take a look at these demos. We believe Vertikal will suit for you and you will love it as much as we do...